Studio Make it UP Algemene Voorwaarden

 

HUISREGELS

 • Is er een akkoord van beide partijen via de mail op de offerte.
 • Zijn specifieke wensen doorgegeven en bevestigd.
 • De studio is 15 minuten voor aanvang huur geopend.
 • Alle losstaande en hangende items in de studio mogen verplaatst worden.
 • Alle items mogen gebruikt en gefotografeerd worden tijdens de shoot.
 • Er mag niets zonder overleg in de muren geboord worden.
 • Onze geluidsinstallatie mag worden gebruikt (Bluetooth verbinding), met respect voor de buren.
 • Er dient te allen tijde iemand aanwezig te zijn als de ruimte niet is afgesloten.
 • Rookverbod voor binnen.

Na afloop:

 • Alle items moeten voor het verlaten van de studio weer op hun originele plaats zijn gezet.
 • Volle afvalzakken word door de host weggegooid.
 • Gebruikte glazen etc. in de spoelbak plaatsen. (Wij doen de afwas!)
 • De studio bezemschoon achterlaten.
 • Indien bovenstaande punten niet zijn nagekomen brengen wij 50 euro aan schoonmaakkosten in rekening.
 • De studio wordt 15 minuten na einde vastgestelde huur gesloten.

Uitloop:

 • Indien uitloop nodig is wordt de optie tijdig met de host besproken. Per uur uitloop wordt €75,- excl. btw per uur in rekening gebracht.

Host:

 • De host opent en sluit de studio. Tijdens de shoot is de host telefonisch bereikbaar voor vragen en verzoeken 06-20326322. Tijdens de shoot is de huurder zelfverantwoordelijk voor hetgeen in de studio plaatsvindt.
 • Wanneer onze huisregels worden geschonden behouden we ons het recht de shoot te beëindigen en wordt de volledige vastgestelde prijs in rekening gebracht.
 • Wanneer iets kapotgaat, beschadigd raakt of verloren gaat wordt dit direct gemeld aan Anoek van Nunen en tevens per mail gecommuniceerd aan info@makeit-up.nl
 • De reparatie- of vervangingskosten worden volledig verhaald op de huurder.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

De overeenkomst tot huren van de studio wordt via de mail bevestigd door Studio Make it UP. Via de mail worden de datum, tijd en prijs definitief vastgesteld. Indien de locatie niet door kan gaan, om welke reden dan ook, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.

Annulering door huurder :

 • Tot 14 dagen voor plaatsvinden kan de huur kosteloos worden geannuleerd.
 • Tot 7 dagen voor plaatsvinden van de de huur worden geannuleerd tegen een betaling van 50% van de vastgestelde prijs.
 • Minstens 7 dagen voor het plaatsvinden van de shoot wordt de volledig vastgestelde huurprijs in rekening gebracht.
 • Annuleren gaat per mail naar info@makeit-up.nl

Annulering door verhuurder, Studio Make it UP:

 • Indien de studio door overmacht (bijvoorbeeld lekkage) niet verhuurd kan worden, wordt in overleg met de huurder een nieuwe datum gekozen en krijgt de huurder tevens een korting van 25% op het vastgestelde huurbedrag.
 • In het geval van overmacht kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld voor reeds gemaakte kosten.