Privacybeleid

Privacy verklaring van Make it UP.  (Den Haag):

Inleiding:

In deze privacyverklaring wordt verduidelijkt hoe Make it UP persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. Make it UP is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Make it UP draagt zorg voor een correcte privacy bescherming voor haar klanten en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens worden zeer zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Make it UP voldoet aan de van toepassing zijnde privacy wetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelt Make it UP?:

Wanneer u de website van Make it UP bezoekt, is dit anoniem. Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v. cookies. Echter indien u via de website van Make it UP contact aanvraagt, geeft u wel bepaalde persoonsgegevens op. Deze worden enkel gebruikt om u informatie te verstrekken over de diensten en/of producten van Make it UP. Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Persoonsgegevens worden door Make it UP verzameld in de uitoefening van onze services, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zich inschrijft voor een opleiding, informatie aanvraagt over een opleiding, masterclass en/of workshop of ons op andere wijze contacteert. De verzamelde persoonsgegevens bevatten onder meer uw contactgegevens, inschrijvingen en facturen.

Op welke wijze gebruikt Make it UP persoonsgegevens?:

Make it UP  gebruikt de bezoekgegevens en de persoonsgegevens voor administratieve doeleinden en om onze diensten te verbeteren en toe te snijden op onze klanten en bezoekers. Make it UP kan u informeren over nieuwe producten en diensten evenals producten van zorgvuldig geselecteerde derden. Uw gegevens kunnen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden ten einde u te informeren over speciale aanbieden en andere relevante informatie.

Aan wie verstrekt Make it UP de persoonsgegevens?:

Algemene informatie kan worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden en adverteerders. Deze informatie is niet gekoppeld aan identificeerbare informatie. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij:

–          U Make it UP hiervoor toestemming hebt gegeven

–          Make it UP hiertoe is verplicht op grond van de wet

–          Make it UP overeenkomsten heeft gesloten met derde partijen die Make it UP assisteren bij de uitoefeningen van haar beroepsactiviteiten.

 

Dienstverlening, klantbeheer en financiële administratie

Doeleinde:                              Financiële administratie

Gegevens:                               Bedrijfsnaam, factuuradres, openstaande saldo

Grondslag:                              Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:                       maximaal 5 jaar

 

Doeleinde:                              Beheer van bestellingen, afhandelen klachten, facturatie

Gegevens:                               NAW-gegevens, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer,

accountnummer, inhoud van de klacht, klantnummer

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                       maximaal 5 jaar

 

Doeleinde:                              Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:                               NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, gegevens die

nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:                              Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:                       maximaal 5 jaar

 

Doeleinde:                              CRM, Sollicitatie

Gegevens:                               Naam, e-mailadres, telefoonnummer

Grondslag:                              Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:                  Commercieel belang

Bewaartermijn:                       maximaal 5 jaar

 

 

 

Marketing

Doeleinde:                              Direct marketing, affiliatie marketing, nieuwsbrief, retargeting,

behavioural targeting, loyaliteitsprogramma

Gegevens:                               Naam, e-mailadres

Grondslag:                              Gerechtvaardigd belang

Betrokken beang:                   Commercieel belang

Bewaartermijn:                       maximaal 5 jaar

 

Doeleinde:                              Social media marketing

Gegevens:                               Naam, e-mailadres, social media accountnaam

Grondslag:                              Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:                  Commercieel belang

Bewaartermijn:                       maximaal 5 jaar

 

Website

Doeleinde:                              Plaatsen van berichten of reviews, website analytics, A/B

testing, website analytics

Gegevens:                               Locatie

Grondslag:                              Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:                  Commercieel belang

Bewaartermijn:                       maximaal 5 jaar

 

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?:

Make it UP heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens niet in strijd met de wet worden verwerkt of bij onbevoegden terecht komen.

 

Verwijzingen naar andere websites:

De website van Make it UP  kan verwijzingen naar websites van andere bedrijven bevatten. Make it UP is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere bedrijven. Make it UP raadt u aan om het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven te raadplegen. De advertenties op de website van Make it UP kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de advertenties. Make it UP is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.

Rechten van klanten en geregistreerde bezoekers:

Klanten en geregistreerde bezoekers kunnen Make it UP verzoeken om informatie over de wijze waarop hun persoonsgegevens worden gebruikt.  Make it UP  zal de informatie binnen twee weken na ontvangst van het verzoek verstrekken. Klanten en geregistreerde bezoekers kunnen Make it UP verzoeken om de op hun betrekking hebbende persoonsgegevens te verwijderen en/of aan te passen.

Wijzigingen van het privacybeleid statement:

Make it UP behoudt zich het recht om dit privacybeleid statement te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.

Contact:

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid kunt u zich richten tot de eigenaar van Make it UP, Anoek van Nunen (info@makeit-up.nl)